Nashe proshloye: nostalghitcheskiye vospominaniya ili ugroza budushchemu? (Our past: nostalgic memories or threat for the future? / Ed. by .B. Bozhkov. St.-Petersburg, 2015 reviewed by Z.. Vafina

Nashe proshloye: nostalghitcheskiye vospominaniya ili ugroza budushchemu? (Our past: nostalgic memories or threat for the future? / Ed. by .B. Bozhkov. St.-Petersburg, 2015 reviewed by Z.. Vafina


ID of the Article:

Rubric: Book reviews

For citation:

Vafina Z.. Nashe proshloye: nostalghitcheskiye vospominaniya ili ugroza budushchemu? (Our past: nostalgic memories or threat for the future? / Ed. by .B. Bozhkov. St.-Petersburg, 2015 reviewed by Z.. Vafina. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2016. No 4. P. 159-161 


 

Content No 4, 2016