About the Authors

Zakharov V.Ya.E-mail: zaxarov48@yadex.ru

Nizhniy-Novgorod State Architecture and Construction University, Nizhniy-Novgorod, Russia

Articles in journal:

 

Archive

   2023      2022      2021      2020      2019   
   2018      2017      2016      2015      2014   

Архив журнала за 2014-2000 гг.