About the Authors

Petrova O.V.E-mail: opet@unn.ru

N.I. Lobachevsklyi Nizhniy-Novgorod State University, Nizhniy-Novgorod, Russia

Articles in journal:

 

Archive

   2024   
   2023      2022      2021      2020      2019   
   2018      2017      2016      2015      2014   

Архив журнала за 2014-2000 гг.